9η ημέρα
 

Άνδρες


Σφαίρα  
10η ημέρα

Άνδρες

1.500 μ.

10.000 μ.  


Ακόντιο 

 4 x 400 μ.


Γυναίκες

100 μ. με Εμπόδια


Μήκος

4 x 400 μ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ